MILJØFYRTÅRN

Aqua Renhold AS er miljøsertifisert etter sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn.

Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning.

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, opplæring, rutiner, rengjøringsmidler, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Med andre ord setter vi miljø høyt på dagsorden. For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må man som renholdsbedrift gjennom en miljøanalyse og oppfylle strenge bransjekrav. Vi jobber systematisk med miljøtiltak, og resertifiseres hvert tredje år. Vi ble nylig resertifiserte igjen i januar 2021.


Nasjonal sertifiseringsordning 

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor. 


Vår klima- og miljørapport

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

Les Aqua Renhold sin klima- og miljørapport


Vårt ansvar

I tillegg til våre offisielle sertifiseringer, gjør vi det som trengs for å leve opp til vårt miljøansvar. Flertallet av våre firmabiler er elektriske, vi kildesorterer på kontoret og vi sørger for at våre ansatte har det bra på jobb. Tett oppfølging av våre medarbeidere sørger for et godt arbeidsmiljø, også på det sosiale plan.